Διακήρυξη για τη Δημοκρατία και έναν Παγκόσμιο Αξιακό Πολιτισμό