ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ου ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ