Το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», με την υποστήριξη της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία) και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου με τίτλο «Η Μάχη των Θερμοπυλών και η Ναυμαχία της Σαλαμίνας 2.500 χρόνια μετά. Αποτιμούμε τα δύο γεγονότα ως προς τη σημασία τους για τον σύγχρονο κόσμο και τον πολιτισμό».

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων, και της Α΄ και Β΄ τάξης των Λυκείων όλης της χώρας, του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 οι οποίοι, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 ετών από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, καλούνται

α) να αναδείξουν την ιστορική σημασία των γεγονότων αυτών για την πορεία όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισμού,

β) να εξετάσουν τη δυνατότητα του ιστορικού αυτού αποτυπώματος να λειτουργήσει ως εφόδιο για το μέλλον της νέας γενιάς.

Οι επιμέρους στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  • Η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση, ο προβληματισμός και η ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με τα γεγονότα της Mάχης των Θερμοπυλών και της Nαυμαχίας της Σαλαμίνας με αφορμή τον εορτασμό της Επετείου των 2500 χρόνων από τα ιστορικά αυτά ορόσημα.
  • Η προώθηση της ιδέας του διαπολιτισμικού διαλόγου.
  • Η καλλιέργεια των ιδανικών της ανιδιοτελούς υπεράσπισης της ειρήνης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
  • Η ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και της κριτικής τους σκέψης.

Για την αξιολόγηση των γραπτών του Διαγωνισμού θα ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη:

η πρωτοτυπία, η επιχειρηματολογία, η έκφραση/διατύπωση, η οργάνωση του λόγου, η κριτική σκέψη και η συνθετική ικανότητα των μαθητών/τριών.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η έκταση των δοκιμίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.

Τα δοκίμια πρέπει να αποτελούν πρωτότυπες, ατομικές εργασίες, θα γραφούν εκτός ωρών διδασκαλίας και θα κατατεθούν γραμμένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Λεπτομέρειες:

Τα δοκίμια θα πρέπει να είναι γραμμένα σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 14 pt, με διάστιχο 1,5 pt. και θα πρέπει να παραδοθούν εκτυπωμένα σε σελίδες διπλής όψης Α4, με σελιδαρίθμηση πάνω δεξιά έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστα.

Το ονοματεπώνυμο, το σχολείο και η τάξη του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο που θα λειτουργεί ως εξώφυλλο του οποίου η πίσω όψη θα είναι κενή (χωρίς εκτύπωση).

Οι μαθητές/μαθήτριες θα χρησιμοποιήσουν έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία της επιλογής τους, κάνοντας σαφή και τεκμηριωμένη αναφορά στις πηγές τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν υποχρεούται να αξιολογήσει δοκίμια που δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 και διήρκησε ως την 1η Απριλίου.

Αναβλήθηκε η υποβολή των δοκιμίων στις Διευθύνσεις των Σχολείων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα γραπτά δοκίμια θα υποβληθούν στα σχολεία μαζί με τη φόρμα συγκατάθεσης των Γονέων από 21 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα οποία με τη σειρά τους θα διαβιβάσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2020 τα δοκίμια των μαθητών/τριών στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκείνες, αφού αριθμήσουν τα γραπτά και καλύψουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο/τάξη/σχολείο) των μαθητών/μαθητριών, θα τα παραδώσουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης που θα ορίσει καθεμία από τις Διευθύνσεις για να αξιολογήσει τα δοκίμια που υπάγονται σε κάθε Διεύθυνση.

Η κάθε Επιτροπή θα είναι άμισθη και θα αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (φιλολόγους), οι οποίοι θα αξιολογήσουν τα υποβληθέντα ανώνυμα γραπτά, θα τα κατατάξουν με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν. Στη συνέχεια χωρίς να αποκαλύψουν τα στοιχεία των μαθητών, θα αποστείλουν ως τις 23 Οκτωβρίου 2020 τα διακριθέντα με άριστα (98/100-100/100) γραπτά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να επιλέξει 1 γραπτό που θα αποστείλει ταχυδρομικά (σύνολο 13 γραπτά από τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις) ως τις 30 Οκτωβρίου 2020 στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού του Ιδρύματος (στη διεύθυνση: Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ηρώδου Αττικού 12Α, 15124 Μαρούσι, Αθήνα) η οποία αποτελείται από Πανεπιστημιακούς και διακεκριμένες προσωπικότητες της εκπαίδευσης, των γραμμάτων και του πολιτισμού. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα επιλέξει τα 3 προς βράβευση γραπτά μέχρι τις 9 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα δημοσιοποιηθούν από το Ίδρυμα μέσα στον Νοέμβριο του 2020.

Τα μέλη τόσο των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αξιολόγησης όσο και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής αξιολογούν τις εργασίες και τις βαθμολογούν ως προς το περιεχόμενο (50/100), την έκφραση-μορφή-γλώσσα (30/100) και τη διάρθρωση των σκέψεων (20/100). Ο τελικός βαθμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους βαθμών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:

Στους/στις μαθητές/τριες που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και τόπο που θα καθοριστεί από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

Τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των δεκατριών (13) μαθητών/τριών της τελικής φάσης του διαγωνισμού και ενός (1) κηδεμόνα για κάθε παιδί για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση βράβευσης θα καλυφθούν από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Στους/στις μαθητές/τριες που θα διακριθούν, θα απονεμηθούν βραβεία σε ειδική τελετή στην Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και τόπο που θα καθοριστεί από το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη».

Τα βραβεία για τους/τις νικητές/νικήτριες θα είναι τρία (3) και θα απονεμηθούν ως εξής:

  1. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στο Λονδίνο, Αγγλία για επίσκεψη σε μουσεία.
  2. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στο Παρίσι, Γαλλία για επίσκεψη σε μουσεία.
  3. Τριήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις) του/της βραβευμένου/ης μαθητή/τριας μαζί με έναν κηδεμόνα στη Ρώμη, Ιταλία για επίσκεψη σε μουσεία.

Το κάθε βραβείο καλύπτει έξοδα:

μετάβασης, επιστροφής, διαμονής, διατροφής, εσωτερικής μετακίνησης καθώς και εισιτηρίων στα μουσεία για κάθε βραβευθέντα / βραβευθείσα μαθητή / μαθήτρια και για έναν κηδεμόνα τους.

Επίσης, θα απονεμηθούν έπαινοι στους 10 μαθητές και  μαθήτριες που το δοκίμιό τους συμπεριλαμβανόταν στα 13 γραπτά της τελικής φάσης του διαγωνισμού.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δοκιμίου, ο οποίος θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, θα πραγματοποιηθεί εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, ενώ η αξιολόγηση των γραπτών από τις Επιτροπές δεν θα ληφθεί υπόψη για την εν γένει ενδοσχολική αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.

Επίσης δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων η οποία θα δίδεται με Υπεύθυνη Δήλωση στο σχολείο.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του Διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Δε θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον Διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφήμιση, και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον θα ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή ή της μαθήτριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων αποτελείται από τους (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας):

Πρόεδρος:

Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσακείων ─ Τοσιτσείων Σχολείων)

Μέλη:

Κώστας Μπουραζέλης, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρύσα Μαλτέζου, Ακαδημαϊκός, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας-Παπυρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, Φιλόλογος, Επόπτρια των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

 

 

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα σχολεία θα πρέπει να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, όπου μπορούν να βρουν πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

https://www.mvvfoundation.gr και https://www.thermopylaesalamis2020.gr

Τα ονόματα των μαθητών που θα διακριθούν στο Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω των ιστοσελίδων του οργανωτή.

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:

Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Web: https://www.mvvfoundation.gr και https://www.thermopylaesalamis2020.gr

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 210 8094483 και 210 8094419.