Νομισματικό Πρόγραμμα 2020

Μια πλούσια συλλογή από συλλεκτικά και αναμνηστικά κέρματα, υπογεγραμμένη από καλλιτέχνες του Ιδρύματος Εκτυπώσεων και Τραπεζογραμματίων της Τράπεζας της Ελλάδος.